PROGRAM KURSU - TRANSMISJA ONLINE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie


 

  9.00 -   9.10    Prof. Sergiusz Jóźwiak - Otwarcie kursu
 
9.10 -   9.30    Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Rdzeniowy zanik mięśni; obecna sytuacja chorych w Polsce i wyzwania na przyszłość (wykład sponsorowany firmy Biogen)
  9.30 -   9.50    Dr n. med. Tomasz Potaczek - Leczenie ortopedyczne schorzeń nerwowo-mięśniowych ze szczególnym uwzględnieniem skrzywień kręgosłupa
  9.50 - 10.10    Dr n. med. Tomasz Kmieć - Ceroidolipofuscynoza – nowe możliwości terapeutyczne
10.10 - 10.30    Pytania / dyskusja

 

10.30 - 10.40    Blok reklamowy
 
10.40 - 11.00    Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Aktualna sytuacja z programami lekowymi w SM w Polsce
11.00 - 11.20    Prof. Mariusz Stasiołek - Bezpieczeństwo nowych leków immunomodulujących w SM (wykład sponsorowany przez firmę Novartis)
11.20 - 11.40    Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - Kannabidiol w zespołach padaczkowych u dzieci
11.40 - 12.00    Pytania / dyskusja
 
12.00 - 12.10    Blok reklamowy
 
12.10 - 12.30    Dr n. med. Marek Migdał - Leki neuropediatryczne w trakcie rejestracji EMA
12.30 - 12.50    Prof. Ernest Kuchar, dr n. med. Jolanta Strzelecka - Szczepienia a leki wpływające na układ immunologiczny stosowane w neurologii dziecięcej
12.50 - 13.10    Prof. Dorota Hoffman-Zacharska - Terapie genowe w chorobach neurologicznych u dzieci
13.10 - 13.30    Pytania / dyskusja
 
13.30 - 13.40    Blok reklamowy
 
13.40 - 14.10    Przerwa obiadowa

 

14.10 - 14.30    Dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła - Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki
14.30 - 14.50    Prof. Marcin Roszkowski - Postępy w leczeniu operacyjnym padaczki u dzieci
14.50 - 15.10    Dr Dariusz Kuczyński - Zastosowanie stymulatora nerwu błędnego w leczeniu padaczki lekoopornej
15.10 - 15.30    Pytania / dyskusja
 
15.30 - 15.40    Blok reklamowy
 
15.40 - 16.00    Dr Michał Ciastoń, Dr Weronika Golec, Dr Aleksandra Jakimów-Kostrzewa - Zastosowanie środków gadolinowych w diagnostyce schorzeń neurologicznych
16.00 - 16.20    Dr n. med. Łukasz Przysło - Terapia paliatywna w neurologii
16.20 - 16.40    Prof. Agnieszka Słowik - Aktualne rekomendacje w udarach mózgu – implikacje u dzieci. Leczenie przyczynowe udaru niedokrwiennego mózgu
16.40 - 17.00    Prof. Joanna Jędrzejczak - Leki przeciwpadaczkowe – oryginał a generyk; dylematy terapeutyczne
17.00 - 17.20    Pytania / dyskusja
 
17.20 - 17.30    Prof. Sergiusz Jóźwiak - Podsumowanie i zakończenie kursu

 


Wykłady sponsorowane zostaną uzupełnione / opisane w programie finalnym, po podpisaniu umów ze sponsorami.

W czasie transmisji online przewidywana jest realizacja bloków informacyjno-reklamowych ze spotami sponsorów.

Widzowie będą mogli przesyłać pytania do wykładowców na czacie. Najciekawsze z nich zostaną zadane wykładowcom przez moderatora w czasie połączenia na żywo po wykładzie.

Podobnie jak w poprzednich latach planujemy wydanie publikacji z materiałami naukowymi z tegorocznej edycji. Uczestnicy kursu mogą ją zakupić w formie książkowej i otrzymać bez ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki.