Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM w Warszawie

XVII Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker Warszawa

calendar3 17 - 18 kwietnia 2020

 

Program kursu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie
Wystąpienia sponsorowane zostaną oznaczone w programie finalnym

 

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego  UCK WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sala konferencyjna (poziom - 1)

 

17 kwietnia 2020 (piątek)

 

8.00 - 9.00 - rejestracja uczestników

9.00 - 18.00 - KURS MEDYCZNY (dzień pierwszy)

 

  9.00 -   9.15   Prof. Sergiusz Jóźwiak - Otwarcie kursu

  9.15 - 10.00   Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Postępy w leczeniu SMA. Praktyczne aspekty programu lekowego

10.00 - 10.45   Dr n. med. Tomasz Potaczek - Leczenie ortopedyczne w chorobach nerwowo-mięśniowych

10.45 - 11.30   Dr n. med. Tomasz Kmieć - Ceroidolipofuscynoza – nowe możliwości terapeutyczne 

 

11.30 - 12.15   Przerwa na kawę i herbatę / wystawa firm medycznych

 

12.15 - 13.00   Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Aktualna sytuacja z programami lekowymi w SM w Polsce

13.00 - 13.45   Prof. Mariusz Stasiołek - Bezpieczeństwo nowych leków immunomodulujących w SM

13.45 - 14.30   Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - Canabidiol w zespołach padaczkowych u dzieci

 

14.30 - 15.30   Obiad /  wystawa firm medycznych

 

15.30 - 16.15   Dr n. med. Marek Migdał - Leki neuropediatryczne w trakcie rejestracji EMA

16.15 - 17.00   Prof. Ernest Kuchar, dr n. med. Jolanta Strzelecka - Szczepienia a leki stosowane w chorobach neurologicznych u dzieci

17.00 - 17.45   Prof. Dorota Hoffman-Zacharska - Terapie genowe w chorobach neurologicznych u dzieci

17.45 - 18.00   Prof. Sergiusz Jóźwiak - Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia kursu

 

18 kwietnia 2020 (sobota)

 

8.15 - 14.00 KURS MEDYCZNY (dzień drugi)

 

  8.15 -   9.00   Dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła - Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki

  9.00 -   9.45   Prof. Marcin Roszkowski - Postępy w leczeniu operacyjnym padaczki u dzieci

  9.45 - 10.15   Dr n. med. Dariusz Kuczyński - Zastosowanie stymulatora nerwu błędnego w leczeniu padaczki lekoopornej

10.15 - 10.45   Dr Michał Ciastoń, dr Weronika Golec - Zastosowanie środków gadolinowych w diagnostyce schorzeń neurologicznych

 

10.45 - 11.15   Przerwa na kawę i herbatę / wystawa firm medycznych

 

11.15 - 11.45   Dr n. med. Łukasz Przysło - Terapia paliatywna w neurologii 

11.45 - 12.30   Prof. Agnieszka Słowik - Aktualne rekomendacje  w udarach – implikacje u dzieci

12.30 - 13.15   Prof. Joanna Jędrzejczak - Leki przeciwpadaczkowe – oryginał a generyk; dylematy terapeutyczne

13.15 - 14.00   Prof. Sergiusz Jóźwiak - Kolokwium testowe. Wręczenie certyfikatów i zakończenie kursu