PATRONAT

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

 

ORGANIZATOR NAUKOWY KURSU

Klinika Neurologii Dziecięcej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

KIEROWNIK NAUKOWY KURSU

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Klinika Neurologii Dziecięcej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
e-mail: kndz@wum.edu.pl  

 

ORGANIZATOR KURSU / BIURO ORGANIZACYJNE