Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM w Warszawie

XVII Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker Warszawa

calendar3 17 - 18 kwietnia 2020

 

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Kursie „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci”, ktróry odbędzie się w dniach 17 – 18 kwietnia 2020 w sali konferencyjnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego  UCK WUM w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A. Program kursu został opracowany przez zespół Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przez zaproszonych ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Jest to już XVII edycja kursu, który od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony lekarzy, szczególnie neurologów dziecięcych i pediatrów. Podobnie jak w poprzednich latach, liczymy na uczestnictwo ok. 150 lekarzy z całego kraju.

Przy doborze wykładów szczególny nacisk położono na te odkrycia naukowe, które mają znaczenie dla praktycznego prowadzenia pacjenta, zarówno w sensie diagnostycznym, jak i leczniczym. Wykłady będą uzupełnione prezentacją ciekawych przypadków klinicznych, a po wykładach rezerwujemy czas na dyskusję z prelegentami. Naszą ambicją jest, aby każdy uczestnik kursu otrzymał podczas rejestracji materiały naukowe z tegorocznej edycji.

Wstępnie planowane tematy wykładów tegorocznej edycji:

 • SMA - Praktyczne aspekty programu lekowego
 • Leczenie ortopedyczne w chorobach nerwowo-mięśniowych
 • Aktualne rekomendacje  w udarach – implikacje u dzieci
 • Aktualna sytuacja z programami lekowymi w SM w Polsce
 • Leki neuropediatryczne w trakcie rejestracji EMA
 • Bezpieczeństwo nowych lekow immunomodulujących w SM
 • Terapia paliatywna w neurologii
 • Canabidiol w zespołach padaczkowych u dzieci
 • Terapie genowe w chorobach neurologicznych u dzieci
 • Zasady odstawiania leków przeciwpadaczkowych
 • Ceroid lipofuscinosis – nowe możliwości terapeutyczne
 • Szczepienia  a leki stosowane w chorobach neurologicznych u dzieci
 • Postępy w leczeniu operacyjnym padaczki u dzieci
 • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki

Kurs organizowany jest pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Członkowie PTND mają prawo do skorzystania z niższej opłaty rejestracyjnej.

Mamy nadzieję, że uczestnicy pozyskają wiele interesujących informacji przydatnych w codziennej praktyce lekarskiej związanej z dzieckiem z problemami neurologicznymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Radomił Filipek

Dyrektor Biura Kongresów SKOLAMED

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Kierownik Naukowy Kursu