Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM w Warszawie

XVII Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker Warszawa

calendar3 17 - 18 kwietnia 2020

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KURSIE

 

Kurs przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

 

Formularz rejestracyjny on-line zostanie uruchomiony w najbliższym czasie.

 

BIURO ORGANIZACYJNE

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY REJESTRACYJNEJ
 
  PROMOCYJNA
do dnia
28 lutego 2020
STANDARDOWA
od dnia
1 marca 2020
Uczestnik 300 zł 350 zł
Uczestnik - członek Polskiego Tow. Neurologów Dziecięcych 250 zł 300 zł

 

Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo w kursie, pakiet konferencyjny, korzystanie z wyżywienia, materiały naukowe.

Uczestnicy kursu otrzymają punkty edukacyjne za udział.

O wysokości opłaty decyduje termin otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego.

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

nazwa banku:     Santander Bank Polska S.A.

numer konta:      16 1910 1048 2305 0063 2357 0005