ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KURSIE

 

Kurs przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

 

Konieczna jest rejestracja z wyprzedzeniem oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Z uwagi na procedurę rejestracji (konieczność weryfikacji numeru prawa wykonywania zawodu oraz wpłaty, przydział indywidualnego tokena z linkiem umożliwiającym dostęp do aplikacji konferencyjnej) zdecydowanie zalecamy dokonanie rejestracji co najmniej dzień przed rozpoczęciem kursu.

Aby uzyskać dostęp i wziąć udział w kursie niezbędne jest wypełnienie i przesłanie z wyprzedzeniem formularza zgłoszenia. Formularz rejestracyjny online dostępny jest po kliknięciu na poniższy link:

kliknij >> Rejestracja online << kliknij

Kilka dni przed rozpoczęciem kursu każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną indywidualny token z kodem logowania, który umożliwi dostęp do transmisji online.

Wysokość opłaty rejestracyjnej (cennik - ceny brutto w PLN)

  PROMOCYJNA
do dnia
26 X 2020
STANDARDOWA
od dnia
27 X 2020
Uczestnik 60 zł 80 zł
Uczestnik - członek Polskiego Tow. Neurologów Dziecięcych (konieczne jest uregulowanie bieżących składek członkowskich) 40 zł 60 zł

O wysokości opłaty decyduje termin otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego.

Opłata rejestracyjna uprawnia do:
  • udziału w transmisji online
  • dostępu do reklam i materiałów informacyjnych sponsorów
  • komentowania i zadawania pytań wykładowcom na czacie (moderatorzy wybiorą najbardziej interesujące pytania i poproszą wykładowców o odpowiedź)
 
Uczestnicy kursu będą mogli - jak w poprzednich latach - nabyć publikację książkową z artykułami prelegentów, omawiającymi wykłady prezentowane w czasie kursu. Cena książki wynosi 50 zł brutto. Dla uczestników kursu przesyłka gratis.

Organizatorzy podejmą starania o uzyskanie punktów edukacyjnych dla uczestników kursu.  

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego, podany w potwierdzeniu rejestracji. W najbliższym czasie można będzie również użyć szybkich płatności dotpay.pl w momencie wysyłania formularza rejestracyjnego online (w przygotowaniu).

 

Biuro Organizacyjne (sprzedawca)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

  

kliknij >> Regulamin uczestnictwa w konferencji (regulamin sprzedaży), warunki uczestnictwa oraz polityka prywatności