Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM w Warszawie

XVII Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker Warszawa

calendar3 27 - 28 listopada 2020

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KURSIE

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERMINU KURSU

W związku ze zmianą terminu kursu spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia i wpłaty przed zmianą terminu o kontakt z naszym biurem w celu potwierdzenia deklaracji udziału w nowym, aktualnym terminie lub zgłoszenia bezkosztowej anulacji i uzgodnienia zwrotu wpłaconej kwoty.

* * *

Kurs przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

 

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest po kliknięciu na poniższy link:

REJESTRACJA ON LINE

 

BIURO ORGANIZACYJNE

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY REJESTRACYJNEJ
 
  PROMOCYJNA
do dnia
30 września 2020
STANDARDOWA
od dnia
1 października 2020
Uczestnik 300 zł 350 zł
Uczestnik - członek Polskiego Tow. Neurologów Dziecięcych 250 zł 300 zł

 

Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo w kursie, pakiet konferencyjny, korzystanie z wyżywienia, materiały naukowe.

Uczestnicy kursu otrzymają punkty edukacyjne za udział.

O wysokości opłaty decyduje termin otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego.

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

nazwa banku:     Santander Bank Polska S.A.

numer konta:      16 1910 1048 2305 0063 2357 0005

 

UWAGA - ważna zmiana zasad wystawiania faktur VAT

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które jednocześnie nie podały danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.